Psykiske lidelser

Metakognitiv terapi og diverse psykiske lidelser

Der findes i dag forskellige metakognitive behandlingsmanualer for følgende lidelser:

DepressionDepression
Omkring 15% af alle mennesker på et eller andet tidspunkt i livet kommer til at lide af depression. MCT mod depression er baseret på den idé, at depression bliver vedligeholdt af uhensigtsmæssige og nærmest ukontrollerbare tankemønstre, domineret af grublerier og overdreven selvfokuseret opmærksomhed mod tanker og følelser.
Læs mere om MCT mod depression

GAD - Generaliseret angstGeneraliseret angst (GAD)
Bekymringer er en kæde af negative tanker og overbevisninger. Metakognitiv terapi mod GAD er kortvarig og består af at identificere og udfordre underliggende overbevisninger om bekymringer og at lære nye og mere effektive måder at forholde sig til negative tanker på. Denne behandlingsform har vist sig at føre til forbedringsrater på 70-80%.
Læs mere om MCT mod generaliseret angst

OCD - Obsessiv-kompulsiv lidelseObesessiv-kompulsiv lidelse (OCD)
Metakognitiv terapi mod obesessiv-kompulsiv lidelse fokuserer på de overbevisninger, som personen, der lider af OCD, har om betydningen og meningen med obsessioner og kompulsioner. Behandlingen fokuserer også på at udvikle nye fleksible måder at opleve obsessioner på, som nedsætter deres subjektive betydning og den lidelse, de forårsager.
Læs mere om MCT mod obesessiv-kompulsiv lidelse

PTSD - Posttraumatisk stresslidelsePosttraumatisk stresslidelse (PTSD)
Når man behandler folk, der lider af PTSD med metakognitiv terapi, udsætter man ikke personen for erindringer eller detaljerede samtaler om selve den traumatiske hændelse. Metakognitiv terapi mod PTSD er baseret på forskning, der har påvist de faktorer, som ødelægger normal følelsesmæssig heling efterfulgt af traumatiske hændelser.
Læs mere om MCT mod posttraumatisk stresslidelse

SAD - Social angstSocial angst (SAD)
I den nye form for metakognitivt-fokuseret kognitiv adfærdsterapi fokuseres der på at nedsætte mængden af bekymringer før og efter sociale situationer, at ændre fokus for opmærksomheden under sociale situationer, og at udforske det forvrængede indre billede, som personerne, der lider af social angst (SAD), har af sig selv.
Læs mere om MCT mod social angst

MCT Instituttet  | Psykiske lidelser