GAD - Generaliseret angst

Metakognitiv terapi mod GAD

GAD - generaliseret angstDet centrale kendetegn ved generaliseret angst- lidelse (GAD) er tilstedeværelsen af overdrevne bekymringer, som er svære at kontrollere. Indholdet af bekymringerne er ikke begrænset til en bestemt ting, men er mere generelt og bekymrings-emnet kan bevæge sig fra et tema til et andet.

Bekymringer er en kæde af negative tanker, som inkluderer temaer om trussel og fare i fremtiden. De består sædvanligvis af ”hvad-nu-hvis” spørgsmål og dvælen ved muligheden for fremtidig skade og måder at forebygge eller forhindre det.

Udover problemet med overdrevne og ukontrollerbare bekymringer, består GAD af et minimum antal af øvrige angstsymptomer. Mindst tre af de følgende symptomer bør være til stede: rastløshed, nemt udmattet, koncentrationsbesvær, irritation, muskelspændinger og søvnforstyrrelser. Til tider kan færre end tre symptomer godt være til stede, idet GAD er værre under stressperioder. Muskelspændinger og søvnforstyrrelser er de mest almindelige symptomer.

Ved GAD fører angsten og bekymringerne til betydelig forstyrrelse og lidelse og forekommer mere end halvdelen af dagene i mindst 6 måneder. Hvis bekymringerne og angsten ikke opfylder disse kriterier, så kan sub-tærskel GAD eller GAD i delvis bedring være en passende etikette.

Metakognitiv terapi mod generaliseret angst

Metakognitiv terapi mod GAD er kortvarig og består af at identificere og udfordre underliggende overbevisninger om bekymringer og at lære nye og mere effektive måder at forholde sig til negative tanker på. Denne behandlingsform har vist sig at føre til forbedringsrater på 70-80%.

Yderligere læsning om metakognitiv terapi mod GAD

MCT Instituttet  | GAD